Standpunt belastingfout WIA/WAO afdracht

De VVD is geschrokken van het nieuws dat er sinds 2011 per abuis geen afdrachten van de WIA/WAO zijn gedaan aan de Belastingdienst. Dit vinden wij een ernstige zaak die wij ons zeer aantrekken. Temeer omdat de VVD bij het college altijd heeft aangedrongen op een solide financieel beleid en dat het beheer op orde moet zijn. 
Daarom wil de VVD opheldering van het college hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren en zijn wij mede-indiener van het verzoek tot het houden van het interpellatiedebat.

Voor de VVD is het helder dat er hier iets heel erg fout is gegaan. Daar kunnen wij niet omheen en dat onderkennen we. Het is goed dat we daar uitgebreid bij stilstaan. Minstens zo belangrijk is het in onze ogen hoe we gaan voorkomen dat dit zich kan herhalen in de toekomst. Lees verder…