VVD blij met strenge uitvoering taaleisen bijstand

Op 1 januari 2016 gaat de Wet Taaleis in de bijstand in. Vanaf dat moment wordt van bijstandaanvragers verwacht dat ze de Nederlandse taal beheersen of deze gaan leren. Voor mensen die al bijstand ontvangen gelden de taaleisen vanaf 1 juli 2016.

Bijstandsontvangers moeten voor vijf taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen, schrijven en gesprekken voeren) een niveau halen dat vergelijkbaar is met het niveau van het inburgeringsexamen. Het kabinet heeft gemeenten opgedragen ervoor te zorgen dat alle bijstandsontvangers dit niveau hebben.

Wat de VVD Dronten betreft is de nieuwe Wet Taaleis een goede zaak. De VVD wil dat de uitvoering hiervan streng wordt opgepakt zoals het kabinet van gemeenten vraagt. Lees verder…

Vragen TSN Thuiszorg

De VVD heeft tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar vragen gesteld over het in nood verkerende thuiszorgbedrijf TSN dat ook in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant uitvoering geeft aan de thuiszorg.

Hoewel de VVD Dronten het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders vindt om te zorgen voor hun eigen continuïteit, vinden wij het cliëntenbelang erg belangrijk.

Het antwoord van het college is geruststellend.

 Lees verder…