Week van Zorg en Welzijn ook in Dronten

Week van Zorg en Welzijn ook in Dronten
Deze week is het de Week van Zorg en Welzijn. Voor de vierde keer op rij zetten zo’n duizend zorg- en welzijnslocaties door heel Nederland hun deuren open voor het publiek.

In Dronten is Coloriet de Regenboog één van de deelnemers. Namens de VVD Dronten heb ik daar vandaag een kijkje genomen bij het open huis. Als raadslid met het sociaal domein in mijn portefeuille was dit een uitgelezen kans om met eigen ogen te zien hoe de ouderenzorg in Dronten in deze nieuwe tijd vorm krijgt.

Tijdens het open huis heb ik verschillende mensen over de zorg gesproken. Over de uitdagingen van mantelzorgers, de veiligheid van ouderen rondom het huis, oude ambachten en over de ‘missing links’ in de nieuwe zorg na de transities. Lees verder…

Dienstverlening en privacy op de kaart in Dronten

Tijdens de commissievergadering van 17 maart stond de jaarrapportage ‘Verbetering dienstverlening 2015’ op de raadsagenda. Deze rapportage is een update over de ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en de klanttevredenheid.
Wat blijkt? Dronten kent een zeer constante en stabiele groei in klanttevredenheid. De resultaten laten zien dat Dronten actief, bewust en succesvol werkt aan het vergroten van de klanttevredenheid. De beoordeling van de dienstverlening door klanten is van ‘lager dan gemiddeld’ opgeschoven naar ‘minimaal gemiddeld’ en in veel gevallen zelfs ‘bovengemiddeld’.
Ook zijn de bestuurlijke doelstellingen in bijna alle gevallen gerealiseerd en soms zelfs overtroffen. De stapsgewijze aanpak en de aandacht, zorg en creativiteit van medewerkers hebben geleid tot deze mooie resultaten. Met name bij de eerste contactmomenten met klanten. De tevredenheid over vervolgcontacten vraagt en krijgt de komende tijd zeker nog de nodige aandacht. Lees verder…