Visie jeugdhulp 2014 – 2017

jeudgzorgHet was donderavond een bijzondere avond die zowel in Dronten als in politiek Den Haag in het teken stond van de Jeugdzorg. Terwijl de gemeenteraad zich tijdens de raadscommissie boog over de visie Jeugdhulp 
2014 – 2017, werd tegelijkertijd de Jeugdwet met een brede meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 niet langer meer de provincie maar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.

Deze verschuiving van taken levert in de ogen van de VVD Dronten kansen op. Door de jeugdzorg dichter bij de mensen te organiseren, kan de jeugdzorg beter ingericht worden. De transitie jeugdzorg geeft onze gemeente de kans om het systeem te veranderen, nieuwe en innovatieve ideeën uit te werken en nieuwe zorgaanbieders de kans te geven om hun zorg te leveren. Voor de VVD Dronten zijn deze zaken belangrijk in het proces naar de decentralisatie toe.

In de visie op de Jeugdhulp 2014 – 2017 komen deze zaken uitgebreid aan de orde. De gemeente Dronten gaat in samenwerking met de andere Flevolandse gemeenten al in 2014 aan de slag met de nieuwe werkwijze om zo, nog onder de zorgparaplu van de provincie, ervaringen op te doen.

Ondanks al deze daadkracht en slagvaardigheid, realiseert de VVD Dronten zich dat de opgave voor de jeugdzorg groot is. Voor al die nieuwe taken krijgen we nu eenmaal minder geld. Dat betekent dat als we het op de oude manieren organiseren we zeker weten dat we geld tekort komen. We zullen moeten zoeken naar nieuwe verbindingen en dat vraagt om bondgenootschappen tussen professionele hulpverleners en sociale netwerken en om samenwerking tussen amateurs en professionals.

De visie op de Jeugdhulp van het college van B&W in Dronten is daar helder over: steek meer energie in preventie en biedt ruimte voor nieuwe initiatieven en nieuwe aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan online hulpverlening via sociale media waar jongeren toch al aanwezig zijn en veel over zichzelf vertellen. Ook dit kan een bron bieden voor adequate hulpverlening.

Kortom, er zijn voorbeelden waarbij innovatie een belangrijke sleutel is. Een sleutel om te veranderen, om effectiever te communiceren en te werken rondom één gezin met één plan. Op die manier de jeugdzorg organiseren is de uitdaging van de toekomst. Een uitdaging die we samen aangaan op basis van de nieuwe Jeugdwet en in Dronten met een heldere visie.