Aanpak overmatig alcoholgebruik richten op jongeren & ouders

Tijdens de raadsvergadering van januari stond de gezondheidsnota op de agenda. Een belangrijk punt van aandacht daarin is het terugdringen van alcoholgebruik onder de Drontense jongeren.

Op basis van de gezondheidsnota werd een motie ingediend waarin aan de raad werd voorgelegd om bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid alcoholpreventieve maatregelen op te nemen gericht op alle leeftijdsgroepen. Daarnaast werd in de motie verzocht om in de gemeentelijke gezondheidsnota van 2015 het onderwerp jeugd en alcohol uit te breiden tot een nota aangaande alcoholmatigingsbeleid voor alle leeftijdsgroepen.
Het zal u niet verbazen: VVD Dronten heeft moeite met de strekking van die motie.

Het hoofddoel zou moeten zijn om de trend bij jongeren in Dronten die te jong, te vaak en te veel alcohol gebruiken te doorbreken. Het intermediaire doel is bij de ouders bewustwording, kennisverhoging, minder tolerante houding, goed voorbeeldgedrag en goede regels te bereiken.

VVD Dronten betwijfelt of er preventieve maatregelen moeten worden ontwikkeld gericht op alle leeftijdsgroepen en daarmee dus ook alle volwassenen in algemene zin. Het leidde bij ons tot de vraag of we dan ook senioren die dagelijks genieten van een glaasje jenever moeten gaan betuttelen?

De VVD Dronten wil niet dat de overheid bepaalt wat goed voor burgers is. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid met preventie, voorlichting en handhaving voor alcoholmatiging onder de jeugd in Dronten. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk in de eerste plaats bij eenieder zelf. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, en dat van hun kinderen.

Dat een kleine minderheid (te weten 9% in Dronten) die niet goed met alcohol omgaat de maatstaf voor iedereen wordt is wat onze fractie betreft onwenselijk. Het is beter om ouders van overlast veroorzakende jongeren te confronteren met en te betrekken bij het gedrag van hun kinderen.

Zo is bij diverse andere gemeenten gebleken dat het project ‘Wakkere Ouders’ een positief effect heeft. Wanneer een kind betrokken is bij een incident tijdens het uitgaan belt de politie – ook al is het midden in de nacht – de ouder op. Het kan zijn dat hij of zij het kind dan moet ophalen op het politiebureau of dat er andere acties verbonden zijn aan de misdragingen van het kind en dat er naar aanleiding hiervan gesprekken zijn met bureau Halt, de ouders en de jongere. Onder andere op deze wijze kunnen we het overmatig alcoholgebruik onder jongeren bij de kern aanpakken.

Uiteindelijk werd de motie met een kleine meerderheid verworpen. Waardoor mede dankzij de VVD de gemeente op basis van de vastgestelde gezondheidsnota een uitgebalanceerd beleid voert, waarbij vooral de jongeren en hun ouders worden aangesproken op het gebruik van alcohol.