Nieuwe fase MFC Swifterbant

Taart bij ondertekening MFC Swifterbant
Donderdag 27 februari was een mooie dag voor Swifterbant! Wethouder Jan de Graaf en voorzitter van Stichting De Oeverwal ondertekenden de overeenkomst voor de totstandkoming van het Multifunctioneel Centrum / woonservicegebied in Swifterbant. Het moment van ondertekening is voor Swifterbant een bijzonder moment.
De afgelopen raadsperiode heeft een intensieve voorbereiding plaatsgevonden en een brede vertegenwoordiging uit de kern van Swifterbant heeft hierin het initiatief genomen. De kerken, de woningcorporatie, Dorpsbelangen Swifterbant en diverse stichtingen en verenigingen hebben hier samen met het college naar gestreefd.

In mijn ogen een mooi voorbeeld van de participatiesamenleving, waarbij gekeken is naar de behoefte van de inwoners door de inwoners en initiatiefnemers zelf.
Mijn waardering voor dit mooie resultaat! In de richting van zowel de initiatiefgroepleden, de beoogde gebruikers, partners, stichting De Oeverwal en het college. Dankzij hen liggen er nu afspraken die een belangrijk deel van de ontwikkeling garanderen. In april is het aan de nieuwe gemeenteraad om te besluiten over de benodigde financiƫn.