Zorgen voor zorg op maat

Het zorgforum bij Omroep Flevoland De transities in de zorg houden Dronten bezig. De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt en er zijn grondige voorbereidingen getroffen door raad en college om de komende jaren invulling te geven aan de nieuwe zorgtaken die van het Rijk op ons afkomen. Het resultaat daarvan is dat er twee transitievisies door de hele raad zijn vastgesteld. Daarmee hebben ook de oppositiepartijen ingestemd met de, door ons college, ingezette beleidsvisies.
Met de overheveling van de zorg naar de gemeenten komt er een grote en uitdagende opgave op ons af waar de VVD Dronten ook in de komende jaren haar verantwoordelijkheid voor wil nemen. We moeten nu stappen zetten om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Dronten betaalbaar te houden.

Tijdens het radioprogramma Forum ging ik vrijdagavond in debat over de zorg in Dronten met Rhianna Gralike van OPA Dronten en Jan den Boer van de SP. De hoofdvraag van het forum was of de gemeente Dronten klaar is voor de nieuwe zorgtaken. De VVD Dronten realiseert zich dat er veel werk zal moeten gebeuren om dit complexe en belangrijke vraagstuk goed te organiseren. Het centrale uitgangspunt van de VVD is dat iedereen mee moet kunnen doen naar vermogen en dat we kijken naar wat mensen wel kunnen – soms met hulp van zijn omgeving – in plaats van wat mensen niet kunnen.

Voor de nieuwe raad zal het een uitdaging zijn om de visies om te zetten in concrete plannen samen met maatschappelijke instellingen. De hoe-vraag is daarbij belangrijk. Het antwoord daarop van de VVD is dat we van plan zijn om met minder geld de zorg slimmer aan te pakken door zorg op maat aan te bieden. De gemeente kan op lokaal niveau veel beter maatwerk leveren omdat wij dichter bij burgers staan en wij kunnen inspelen op lokale omstandigheden.

Kortom, de nieuwe raad zal de komende raadsperiode moeten zorgen voor zorg. Dat betekent dat we alert moeten zijn, onze deskundigheid moeten inzetten en dat we waar nodig invloed uitoefenen op de Haagse politiek. Want als de taken worden overgeheveld naar de gemeenten dan moeten wij richting Den Haag ook kunnen aangeven dat er bij de nieuwe zorgtaken niet allerlei nieuwe regels worden bedacht vanuit het Rijk.

Het radio forum over de zorg in Dronten kunt u via de volgende link beluisteren:http://www.omroepflevoland.nl/verkiezingen2014/forum