Update beleidsplan sociaal domein

Beleidsplan Sociaal Domein Dronten
Beleidsplan Sociaal Domein Dronten

De afgelopen week stond in het teken van het beleidsplan en de verordening voor de transities in het sociaal domein 2015. Een heel pakket aan beleidsstukken dat richting geeft aan de hervormingen binnen de jeugdzorg, de zorg (WMO) en voor werk (Participatiewet) in Dronten. Hieronder volgt een korte samenvatting van de bijdrage van de VVD fractie.

Tijdens de commissievergadering en raadsvergadering heeft de VVD het college gevraagd inwoners helder te informeren over alle veranderingen. Het college heeft ons gerustgesteld dat men hier aandacht voor heeft.

De richting van het beleidsplan spreekt de VVD fractie aan. Het beleidsplan is gebaseerd op eigen kracht, zelfredzaamheid, een terugtredende overheid en adequate zorg voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn.

Het beleidsplan is gebaseerd op een cliëntgerichte zorg zonder onnodige bureaucratie en met één duidelijk aanspreekpunt. Voordat de gemeente aan zet is moet eerst gekeken worden wat iemand zelf kan doen en wat de omgeving kan doen.

Het beleidsplan geeft verder aan dat we het organiseren van de zorg moeten doen met het geld dat we uit Den Haag krijgen. Dat betekent dat we dus geen lokale belastingen inzetten om de zorg mee te betalen. Ook dat is voor de VVD fractie een belangrijke afspraak die we kritisch blijven volgen.

De VVD is van mening dat de raad ook kritisch naar haar eigen rol moet kijken. Daarom heeft de VVD de rol van de gemeenteraad bij de transities aan de orde gesteld bij de raadsvergadering. De VVD heeft de andere politieke partijen uitgenodigd gezamenlijk na te denken hoe de raad haar controlerende rol kan invullen. Deze uitnodiging werd door alle politieke partijen positief aanvaard.

D66 diende voor het beleidsplan moties in waar de VVD fractie niet mee kon instemmen. D66 wil onder andere een lokale ombudsman instellen. In onze ogen is het beter eerst te kijken of hiervoor daadwerkelijk behoefte bestaat. In het beleidsplan staan diverse stappen voor inwoners om bezwaar en beroep te maken. De VVD fractie wil eerst afwachten hoe deze stappen worden ervaren.

Bekijk rechtsboven de links met meer informatie over het sociaal domein in Dronten.