Op weg naar de zorg van morgen

De raadsagenda werd in de maanden september en oktober grotendeels bepaald door de veranderingen in de de zorg, werk en jeugdzorg die op 1 januari 2015 ingaan.
In het beleidsplan en de diverse verordeningen en het Flevolandse samenwerkingsplan is de richting voor het sociaal domein van Dronten nu grotendeels bepaald.
Er ligt voor de VVD fractie nu een goede start om die veranderingen vorm te geven. Maar de daadwerkelijke transformatie´omvormen naar de nieuwe zorg´ komt nog.

Tijdens de raadsvergadering van oktober werden de laatste beleidsafspraken over veranderingen jeugd, zorg en werk bezegeld. In de ogen van de VVD is er nu een goede kapstok, waaraan we onze jas kunnen ophangen, zodat we onze mouwen kunnen opstropen en kunnen starten aan de transformatie. Het beleidsplan voor de transities in het sociaal domein en de verordeningen gaan uit van eigen kracht en zelfredzaamheid, zonder daarbij de meest kwetsbaren uit het oog te verliezen.

Daar waar de landelijke overheid in het sociale domein een groot aantal regelingen direct bij ons als gemeentelijke overheid neerleggen en er niet voldoende financiële middelen tegenover zet, is het zaak om zorgvuldig en verstandig met de beschikbare middelen om te gaan. Daar heeft de VVD de afgelopen maanden continu op gewezen en dit blijven we nauwlettend in de gaten houden. De VVD zal een vinger aan de pols houden en strak sturen op de gemaakte afspraken. Dat betekent niet dat we nu klaar zijn. De komende tijd gaat het college aan de slag met de uitvoering en de communicatie. Met name heldere communicatie over wat er de komende tijd gaat veranderen voor onze inwoners is nu belangrijk. Onze fractie kijkt uit naar de uitvoeringsplannen waarin de ambities van het college – toegespitst of effectieve en efficiënte zorg – zullen worden waargemaakt. Op weg naar de echte transformatie, op weg naar de nieuwe zorg voor morgen.