Dronten scoort hoog op gemeentelijke dienstverlening

service-1Tijdens de commissievergadering van 4 december stond het Jaarprogramma Dienstverlening 2015 op de agenda. Met daarin een overzicht van de behaalde resultaten van de dienstverleningsprojecten in 2014. Uit het programma blijkt voor Dronten een opvallend hoge score op de diverse terreinen van dienstverlening.

Zo waarderen inwoners die gebruik maken van de publieksbalie de dienstverlening met een gemiddelde score van 8,2. Het digitaal loket wordt gewaardeerd met een 8 en de telefonische service met een 7,7.

Ook landelijk doen we het goed. Uit landelijk onderzoek publiekszaken blijkt het digitaal loket van Dronten op een gedeelde eerste plaats te staan samen met Den Bosch.

De publieksbalie staat qua tevredenheid in het onderzoek op de vijfde plek en wat betreft de informatievoorziening over de veranderingen in zorg, werk en jeugdzorg staat Dronten op de achttiende plaats.

De VVD heeft tijdens de commissiebehandeling vragen gesteld over:

– de toegankelijkheid van de website www.dronten.nl voor alle inwoners
– de samenwerking met andere gemeenten op het gebied van dienstverlening
– de kansen van de inzet van social media voor onze dienstverlening
– de stand van zaken betreft onze digitale dienstverlening

De VVD heeft het college gevraagd of de gemeentelijke website voor alle inwoners van Dronten goed toegankelijk is en ‘drempelvrij’. Zodat ook inwoners met een visuele of auditieve beperking de website kunnen raadplegen. Het is goed om uit de beantwoording te vernemen dat het college streeft naar een volledig toegankelijke website voor alle inwoners. Mede gelet op de veranderingen in de zorg.

Het college geeft aan te streven naar een nog verdere verbetering van de digitale dienstverlening. Zodat inwoners en ondernemers zaken met de gemeente kunnen doen op een plek en tijdstip waarop dit hen het beste uitkomt. Ook heeft het college toegezegd om in de loop van 2015 de inzet van social media voor onze dienstverlening te onderzoeken.