Standpunt belastingfout WIA/WAO afdracht

De VVD is geschrokken van het nieuws dat er sinds 2011 per abuis geen afdrachten van de WIA/WAO zijn gedaan aan de Belastingdienst. Dit vinden wij een ernstige zaak die wij ons zeer aantrekken. Temeer omdat de VVD bij het college altijd heeft aangedrongen op een solide financieel beleid en dat het beheer op orde moet zijn. 
Daarom wil de VVD opheldering van het college hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren en zijn wij mede-indiener van het verzoek tot het houden van het interpellatiedebat.

Voor de VVD is het helder dat er hier iets heel erg fout is gegaan. Daar kunnen wij niet omheen en dat onderkennen we. Het is goed dat we daar uitgebreid bij stilstaan. Minstens zo belangrijk is het in onze ogen hoe we gaan voorkomen dat dit zich kan herhalen in de toekomst.

Opvallend aan de situatie is dat de belastingdienst de niet gedane afdrachten zelf niet heeft gemist. Tevens vindt de VVD het zeer opmerkelijk dat de accountant, die het bij de audits jarenlang ook niet heeft geconstateerd, zo eenvoudig de verantwoording van zich afschuift. De accountant heeft in onze ogen een grotere rol en verantwoordelijkheid dan dat hij zichzelf nu toedicht of liever gezegd waar hij zo gemakkelijk afstand van neemt.

Dit vindt de VVD buitengewoon vreemd. Zeker omdat de accountant zelfs nu nog volhoudt dat de interne beheersing rondom de personeelskosten als voldoende is beoordeeld en dat dit terecht is. De VVD vraagt zich werkelijk af hoe het kan zijn dat de interne beheersing op afdoende niveau beoordeeld was en nog steeds als zodanig wordt gezien. Zelfs nu we weten dat de interne beheersing niet op orde was waardoor we nu na jaren alsnog een dure rekening gepresenteerd krijgen.

Desondanks de houding en reactie van de accountant realiseert de VVD zich ook dat we moeten kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid. Daar willen we ook niet voor weglopen. Er is een fout gemaakt als gevolg van het feit dat de interne controle niet op orde was.

De VVD vindt het dan ook vreemd dat een ambtenaar zelf de bevoegdheid had om wijzigingen in het salarissysteem aan te brengen. Onder andere deze constatering betekent voor ons dat de interne controle in het gemeentehuis absoluut aangescherpt en verbeterd moet worden. Daarom zijn wij ook mede-indiener van de motie gericht op het onderzoek naar de 9 controleprocessen zoals geformuleerd in de interne controleaanpak.

Voor de VVD is het belangrijk dat we kunnen vertrouwen op de interne controle. En dat het college er alles aan doet om hieraan gehoor te geven. Dat is in onze ogen de bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid van het college.

Het is goed om te vernemen uit de beantwoording door het college dat men direct na het ontdekken van de situatie direct tot actie is overgegaan. Het college heeft na het ontdekken van de niet gedane afdrachten melding gemaakt bij de belastingdienst. Ook is er overgegaan tot een directe aanscherping van de controle op de juistheid van gegevens in de personeels- en salarisadministratie en het verbeteren van de processen. Ondanks deze stappen zal de VVD dit extra kritisch en zorgvuldig volgen.

Het interpellatiedebat zal worden vervolgd tijdens de volgende raadsvergadering op 26 maart.