PS2015: uw stem voor Flevoland telt voor Dronten

Drontense Kandidaten PS Verkiezingen Morgen mogen we naar de stembus! Op 18 maart zijn er twee verkiezingen: voor de Provinciale Staten van Flevoland en voor het algemene bestuur van Waterschap Zuiderzeeland.

Wat betekenen de provincie en het waterschap voor de gemeente Dronten?

VVD Flevoland zet o.a. stevig in om de verkeershinder bij Roggebotsluis aan te pakken. Onze gedeputeerde Jaap Lodders heeft zich hardgemaakt voor de problematiek, met als resultaat: de kruising bij Roggebot-Kampen, waar nu een rotonde ligt, wordt ongelijkvloers. Een dergelijke kruising bevordert de doorstroming en houdt rekening met de wensen van de omgeving. Verder is de provincie verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, zoals de busverbindingen tussen Dronten en omliggende plaatsen en steden. Ook het aanjagen van de lokale en regionale economie is een taak van de provincie.

De provincie zet zich in voor de ontwikkeling van het agrarisch gebied in Flevoland, waar Dronten een belangrijk aandeel in heeft. Daarnaast is de provincie samen met het waterschap verantwoordelijk voor het zorgen voor voldoende schoon water en dat we droge voeten houden in Flevoland. Het waterschap heeft daarin onder andere de taak om het afvalwater te zuiveren en het water te beheren.

Uw stem voor de provincie en het waterschap draagt bij om van Flevoland een sterke regio te maken, ook voor Dronten. Mijn advies als raadslid van VVD Dronten is dan ook: 1) stem op VVD Flevoland, lijsttrekker Jaap Lodders legt u graag uit waarom 2) stem op een kandidaat uit Dronten.

VVD Flevoland heeft twee Drontense kandidaten voor de Provinciale Staten, te weten:
Huib van Vliet (Lijst 1, plaats 6) en Theo Vulink (Lijst 1, plaats 10)
Huib heeft de afgelopen vier jaar als afgevaardigde van Dronten in de Staten van Flevoland ingezet voor een efficiënte slagvaardige kleine provincie, die zich richt op haar kerntaken, voornamelijk op het gebied van bereikbaarheid en economie, zonder lastenverhoging voor de burger.
Theo is al jaren actief betrokken bij de VVD Dronten en nu verkiesbaar voor de Provinciale Staten. Zijn ambitie is om te bouwen aan Flevoland tot de nummer één bio-based provincie wereldwijd met aandacht van agrarische kansen, natuur, food en energie.

Voor het waterschap staan de twee Drontense VVD’ers Hanna van Zijverden en Paul Zuurendonk op de kieslijst. Ook zij willen actief zorgen voor veilig waterbeheer in Flevoland.

Laat uw stem voor Flevoland en Dronten doorklinken de komende tijd. De VVD Flevoland houdt koers en rekent op u!