Waarom VVD Dronten voor arbeidsmarktregio Flevoland kiest

A room with a view
Iedere slimme ondernemer zoekt naar de grootste afzetmarkt. Dat doet men doorgaans niet op basis van veronderstellingen maar op basis van verdienmodellen. Om die reden heeft de VVD fractie niet kunnen instemmen met het voornemen van het college toe te treden tot de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek en daarmee uit de arbeidsmarktregio van Flevoland te stappen.

Het voornemen voor de overstap is gebaseerd op een onderzoeksrapport van Windesheim. De VVD fractie heeft echter uit dit rapport niet kunnen opmaken dat er een grote meerwaarde is gebleken om naar de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek over te stappen.

Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen heeft de VVD fractie aan ondernemers, maatschappelijke organisaties en werkzoekenden gevraagd naar hun mening. Zij zijn per slot van rekening de mensen waar dit voorstel over gaat. De vele reacties die we mochten ontvangen waren duidelijk. De voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar de arbeidsmarktregio Flevoland. Dat signaal heeft de VVD fractie serieus genomen.
Cijfers

Ook is de fractie in de cijfers gedoken om ons beeld nog completer te maken. Wat blijkt is dat 23% van de Drontenaren werkzaam is in Flevoland (exclusief Dronten), 33% van de Drontenaren werkzaam is in Dronten zelf en 10% van de Drontenaren werkzaam is in de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek. Ook blijkt dat de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek het slechtste rapportcijfers krijgt van alle 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland, omdat het aantal werkloosheidsuitkeringen hier het sterkst toeneemt.

Betrouwbare partner

Het is voor de VVD fractie moeilijk te begrijpen dat de gemeente Dronten in juni van dit jaar toetreedt tot het regionale werkbedrijf Flevoland en dat er drie maanden later wordt gesproken over een voornemen van het college om de arbeidsmarktregio Flevoland te verlaten. De VVD fractie vindt het belangrijk dat de gemeente Dronten een betrouwbare overheidspartner is, die eerder gemaakte afspraken over de werkgeversdienstverlening nakomt. Daarnaast moeten we niet vergeten dat er ook andere samenwerkingsverbanden binnen Flevoland bestaan, die gericht zijn op de arbeidskansen en de economische ontwikkeling van Dronten. Zo heeft de gemeenteraad van Dronten vlak voor de zomer een Europese subsidieaanvraag via de provincie Flevoland ingediend om het tekort op het uitkeringsbudget in Dronten aan te vullen. Deze subsidieaanvraag heeft als doel om 31 Drontenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Bij dergelijke aanvragen is Dronten afhankelijk van de provincie Flevoland. En dat geldt op tal van terreinen. Een goede verstandhouding lijkt ons daarom gewenst.

Win-win-situatie

Bovendien ziet de VVD een win-win-situatie als we bij de arbeidsmarktregio Flevoland blijven. Namelijk, met het Drontense werkbedrijf Impact beschikt Dronten al over een groot netwerk in de regio Zwolle. Daarnaast biedt de arbeidsmarktregio Flevoland voor Dronten volop kansen en mogelijkheden voor ondernemers en werkzoekenden door o.a. ontwikkelingen als Flevokust, de Floriade en Lelystad Airport.

De VVD heeft op basis van bovenstaande redenen tegen het voorstel van het college gestemd. En door een meerderheid van de SP, CDA en VVD werd het voorstel in zijn geheel verworpen. Dronten blijft dus bij de arbeidsmarktregio Flevoland en dat biedt een duidelijke meerwaarde voor Dronten.