Cultuurvisie 2015

cultuurvisie
De VVD is blij met deze cultuurvisie, het betreft een goed gefundeerd stuk met de integrale aanpak. Cultuur draagt bij aan de levendigheid van onze gemeente en aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die hiermee in aanraking komt.

De VVD denkt graag met het college mee. Daarom heeft de fractie de volgende suggesties gedaan:
De VVD vindt dat in een cultuurvisie naast de creatieve energie in onze gemeente de economische belangen van Dronten en de wensen van de betrokken partners voorop moeten staan. Want de VVD gelooft dat cultuur goed is voor de economie.

Daarom willen we het college vragen om nadrukkelijk te kijken naar kansen om economische ontwikkeling aan cultuur te koppelen. Zodat cultuur een spin-off kan geven aan het economische imago en de identiteit van Dronten. En uiteindelijk dat cultuur ook als onderdeel wordt gezien voor onze citymarketing. Cultuureducatie

Ook heeft de VVD gevraagd om in de uitwerking van de visie meer nadrukkelijk aandacht te hebben voor cultuureducatie in het onderwijs.

Mechanisch Erfgoed Centrum

De VVD mist in deze visie onze meest recente culturele trots en het sinds kort gevestigde museum: ‘Het Mechanisch Erfgoed Centrum’. Daar zouden we graag aandacht voor willen zien in de visie, het beleid en de programma’s. De kunst om mee te doen

Het is mooi dat de cultuurvisie in samenhang met belangrijke partners tot stand is gekomen. Wat de VVD betreft is de kunst van cultuur dat mensen en partijen meedoen. Cultuur kan ook bijdragen aan participatie. Een mooi voorbeeld is al het tablet café in de bibliotheek en het FabLab. De VVD zou het mooi vinden als we dergelijke ontwikkelingen verder weten uit te bouwen. Ook omdat cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan de uitdagingen die het sociaal domein met zich meebrengt. In de sectoren van welzijn, zorg en jeugd wordt er de komende jaren veel gevraagd van de zelfredzaamheid van burgers. Het eigen sociale netwerk kan daarvoor meer worden aangesproken. Cultuur kan deze netwerken (verder) ontwikkelen en bevorderen.

De VVD ziet de uitwerkingsplannen en de programma’s met belangstelling tegemoet.