Zorgen voor werk

Deze week was er in het nieuws aandacht voor de banenafspraak. Deze afspraak van Flevoland met het Rijk houdt in dat de Flevolandse gemeenten moeten zorgen voor 400 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat van de 400 banen er nu 100 zijn ingevuld. Daarmee ligt Flevoland op koers met 25%.

Tijdens de raadsvergadering op 26 november kwam naar voren dat Dronten slechts 6 banen van deze 100 levert. Dat vindt de VVD aan de lage kant als je kijkt naar het aantal mensen dat op zoek is naar werk.

Tegelijkertijd stond de lokale wet en regelgeving rondom re-integratie, participatie en arbeid op de raadsagenda. Op zich een heel technisch en ingewikkeld raadsvoorstel, maar belangrijk voor werkzoekenden, werkgevers en ondernemers.

Gezien de forse opdracht in de zoektocht naar de 400 banen in Flevoland diende de VVD een amendement in mede namens het CDA en de SP. Het amendement is erop gericht om het komend jaar te kijken of we juiste dingen doen en of de juiste dingen goed doen om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Dronten een passende baan vinden. Dat vindt de VVD belangrijk en dat vraagt veel van ons allemaal.

Daarom heeft de VVD fractie het initiatief genomen om nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden. De fractie vindt dat een betaalde baan de beste sociale voorziening is. We willen dan ook dat iedereen die kan werken, werkt. Dat betekent dat we onnodige afstand tot de arbeidsmarkt moeten voorkomen. Dat de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt versterkt en tot slot dat ondernemerschap wordt gestimuleerd.

De overige partijen (met uitzondering van de mede-indieners) in de gemeenteraad waren niet direct overtuigd van het initiatief van de VVD, maar stemden na het raadsdebat uiteindelijk allemaal in met het amendement.