Vragen TSN Thuiszorg

De VVD heeft tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar vragen gesteld over het in nood verkerende thuiszorgbedrijf TSN dat ook in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant uitvoering geeft aan de thuiszorg.

Hoewel de VVD Dronten het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders vindt om te zorgen voor hun eigen continuïteit, vinden wij het cliëntenbelang erg belangrijk.

Het antwoord van het college is geruststellend.De wethouder gaf aan dat de dienstverlening doorgaat, ondanks dat TSN surseance van betaling heeft aangevraagd.

De gemeente Dronten heeft goede contracten afgesloten. Hierdoor is de continuïteit van de zorg en het cliëntenbelang gewaarborgd voor de 375 inwoners in de gemeente Dronten die thuiszorg en huishoudelijke hulp ontvangen van TSN thuiszorg. Ook voor 2016.