Dienstverlening en privacy op de kaart in Dronten

Tijdens de commissievergadering van 17 maart stond de jaarrapportage ‘Verbetering dienstverlening 2015’ op de raadsagenda. Deze rapportage is een update over de ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en de klanttevredenheid.
Wat blijkt? Dronten kent een zeer constante en stabiele groei in klanttevredenheid. De resultaten laten zien dat Dronten actief, bewust en succesvol werkt aan het vergroten van de klanttevredenheid. De beoordeling van de dienstverlening door klanten is van ‘lager dan gemiddeld’ opgeschoven naar ‘minimaal gemiddeld’ en in veel gevallen zelfs ‘bovengemiddeld’.
Ook zijn de bestuurlijke doelstellingen in bijna alle gevallen gerealiseerd en soms zelfs overtroffen. De stapsgewijze aanpak en de aandacht, zorg en creativiteit van medewerkers hebben geleid tot deze mooie resultaten. Met name bij de eerste contactmomenten met klanten. De tevredenheid over vervolgcontacten vraagt en krijgt de komende tijd zeker nog de nodige aandacht.


Met oog voor privacy

Uit de rapportage blijkt dat nog niet alle projecten en activiteiten op de planning zijn uitgevoerd. Ook in 2016 is er nog genoeg werk aan de winkel. De VVD vindt het belangrijk dat we de dienstverlening op zorgvuldige en degelijke wijze verder gaan ontwikkelen. En dat kwaliteit voor snelheid gaat. Alleen al als we kijken naar de discussies rondom privacy dan vraagt onze dienstverlening om weloverwogen keuzes en goede controles.

Spookbewoning in Dronten?
De VVD heeft in de commissie een vraag gesteld naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma ‘De Monitor’. Hierin schrijft journalist Teun van de Keuken zich zonder controle van de basisregistratie in op het woonadres van minister Plasterk. De VVD was benieuwd of zogenaamde spookbewoning in Dronten kan voorkomen, of een vreemde zich al op het woonadres van de wethouder heeft ingeschreven en of Dronten vooraf of achteraf de Basisregistratie Personen controleert.

Wethouder Van Bergen stelde de raad gerust. “De gemeente Dronten controleert achteraf omdat het opgeven van een adres zo makkelijk mogelijk moet zijn voor inwoners. Achteraf wordt wel actief gecontroleerd en jaarlijks komen er zo’n 5 verkeerde inschrijvingen uit de controles bovendrijven die hersteld moeten worden. Maandelijks wordt de Basisregistratie Personen gecontroleerd. De betrouwbaarheid van de controle scoort dicht tegen de 100%, waardoor kwaliteit van de basisregistratie wordt gewaarborgd.”