Week van Zorg en Welzijn ook in Dronten

Week van Zorg en Welzijn ook in Dronten
Deze week is het de Week van Zorg en Welzijn. Voor de vierde keer op rij zetten zo’n duizend zorg- en welzijnslocaties door heel Nederland hun deuren open voor het publiek.

In Dronten is Coloriet de Regenboog één van de deelnemers. Namens de VVD Dronten heb ik daar vandaag een kijkje genomen bij het open huis. Als raadslid met het sociaal domein in mijn portefeuille was dit een uitgelezen kans om met eigen ogen te zien hoe de ouderenzorg in Dronten in deze nieuwe tijd vorm krijgt.

Tijdens het open huis heb ik verschillende mensen over de zorg gesproken. Over de uitdagingen van mantelzorgers, de veiligheid van ouderen rondom het huis, oude ambachten en over de ‘missing links’ in de nieuwe zorg na de transities.

Het zet aan tot nadenken. Hoe gaan we nu van transitie naar een echte transformatie en hoe kan de overgang van informele naar formele zorg beter?

Vragen waar niet direct eenvoudige antwoorden voor klaar liggen, maar waar we wel samen mee aan de slag moeten. De VVD Dronten zal de onderwerpen die het sociaal domein raken hoog op de agenda houden in de gemeenteraad.