Raadsbezoek aan De Meerpaal

MEERPAALGisteravond stond het raadsbezoek aan De Meerpaal op het programma. Het werd een bijzonder bezoek met speciale aandacht voor de ontwikkeling van De Meerpaal.

De aftrap werd gegeven door een bijdrage van het speciaal muziekonderwijs. Daarmee was de muzikale toon van de avond gezet.

Tijdens de presentatie van de directie kwam de zakelijk kant van De Meerpaal aan bod. Het dilemma tussen een maatschappelijke waarde en een commerciële houding biedt uitdagingen en kansen.

Uit de presentatie van het complete pakket aan activiteiten blijkt dat De Meerpaal voorziet in een bijzonder divers aanbod. Van muziekeducatie, de academie, betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven, theater, welzijn tot congressen en evenementen.

Met name dat laatste is vanuit een commercieel perspectief interessant te noemen. Dat vraagt om een meer sales-gerichte aanpak en een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. Dit verdient veel aandacht, maar lijkt ook al wel zijn vruchten af te werpen. Zo vond eerder op de dag in De Meerpaal het jaarlijkse congres van Buurtzorg Nederland plaats. Buurtzorg Nederland is de grootste en meest toonaangevende thuiszorgorganisatie in NL. Mooi dat Buurtzorg Nederland voor De Meerpaal kiest!

Bij het bezoek hebben we ook gesproken over de rol van De Meerpaal bij de transities in de zorg. Duidelijk is dat de maatschappelijke rol van De Meerpaal van grote betekenis is. Ten aanzien van het theater werd duidelijk dat een professioneel theater als De Meerpaal, in een gemeente als Dronten, eigenlijk niet kostendekkend kan zijn.

Tijdens een rondleiding met veel dans, muzikaal talent en een tussenstop bij het ‘chillpoint’ voor jongeren was het daarna tijd om mee te doen met volksdansen.

Aan het eind van de avond konden we ideeën aandragen voor De Meerpaal. We hebben een aardig aantal aandachtspunten meegegeven. Daarnaast nodigen we De Meerpaal van harte uit om binnenkort bij een fractievergadering met elkaar in gesprek te gaan.