Terugblik raadsdebat gemeentelijke inzet 30 sociale huurwoningen MFG Swifterbant

mfgGisteravond was een belangrijke avond voor Swifterbant. Veel inwoners uit Swifterbant waren aanwezig om zo hun betrokkenheid bij dit project te laten zien. De VVD is overtuigd van de noodzaak voor de ontwikkeling van de 30 sociale huurwoningen met zorg.

Dat is voor de VVD geen discussiepunt en dat geldt ook voor de ontwikkeling van het MFG in Swifterbant waar de woningen onderdeel van uitmaken. De ontwikkeling van het MFG met de sociale huurwoningen met zorg in Swifterbant staat niet voor niets in het verkiezingsprogramma van de VVD.

In de raadsvergadering heeft de VVD aangegeven grote moeite te hebben met de bouw en financiering door de gemeente als gevolg van het feit dat woningbouwcorporatie OFW zich heeft teruggetrokken.
De VVD vindt dat dit niet bepaald de schoonheidsprijs verdient en we zien het bouwen van sociale huurwoningen niet als taak van de gemeente. De VVD heeft van het college dan ook om een toezegging gevraagd dat er blijvend wordt gezocht naar een partner die dit project van de gemeente kan overnemen.

Een ander punt van zorg bij dit raadsvoorstel was de voorkeurspositie die bouwbedrijf Bramer BV krijgt bij het raadsvoorstel. Ondanks dat het aanbestedingsbeleid ons als gemeente niet verplicht om openbaar aan te besteden, vindt de VVD dit vanuit onze liberale kernwaarden principieel niet verstandig.

Het college stelde weliswaar dat het hier gaat om een juridisch uitgebreid getoetste en waterdichte procedure. Maar ook een waterdichte boot kan door de woeste golven of een plotselinge storm omslaan en daardoor van koers veranderen. En ondanks de beste stuurmanskunsten van het college kan de wind plotseling vanuit een andere hoek waaien en dan moet je toch uiteindelijk naar de oever of de wal zwemmen. Dat natte-pak scenario wil de VVD zoveel mogelijk voorkomen en daarom kiest onze fractie ervoor om uitermate zorgvuldig de meest solide koers te varen. Zodat elke schijn van onbedoelde belangenverstrengeling (hoe klein ook) voorkomen wordt.

Op dit punt heeft de VVD samen met het CDA een amendement ontwikkeld dat gericht is op het openbaar aanbesteden van de 30 sociale huurwoningen bij het MFG. Zodat iedere ondernemer of aannemer de mogelijkheid wordt geboden om een offerte uit te brengen voor de bouw van de sociale huurwoningen met zorg. De VVD vindt het belangrijk dat er een MFG met de 30 sociale huurwoningen wordt gerealiseerd maar wel binnen de kaders zoals door de raad gesteld. Uiteindelijk stemde de raad unaniem in met het aangepaste raadsvoorstel inclusief de openbare aanbesteding.