Hoe wilt u oud worden in Dronten?

In opdracht van de provincie Flevoland organiseerde stichting TopAaz een middag met inwoners uit de gemeente Dronten om te spreken over de zelfstandigheid van kwetsbare ouderen in Flevoland. Het was een inspirerend tafelgesprek met als centrale vraag: ‘Hoe wilt u oud worden in Dronten?’

Er waren veel mensen aanwezig die nu al actief gebruik maken van de zorg en mensen die graag voorbereidingen willen treffen voor later. Het doel was om eigen ervaringen met elkaar te delen en ideeën uit te wisselen die kunnen helpen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn.

Wonen werd als belangrijk aandachtspunt genoemd. Inwoners van gemeente Dronten zijn blij met hun woning en leefomgeving. Toch zijn er zorgen. De behoefte aan toekomstbestendige woningen neemt toe en het is belangrijk daar rekening mee te houden. Door inwoners zelf, maar ook door partijen die betrokken zijn bij woningbouwontwikkelingen.

Verder blijkt dat er in Dronten veel wordt gedaan op het gebied van bewegen, ontmoeten en participatie. Daar is men tevreden over. Sporten is voor veel mensen ook een eenzaamheidsmedicijn.

De zorgorganisaties gaven aan dat zij met steeds complexere vragen te maken krijgen. Dit vraagt om een goede onderlinge afstemming met de gidsen, wijkverpleegkundige en de wijkagent.

De keuzevrijheid van cliënten in de zorg vraagt veel aandacht. Wordt men voldoende geïnformeerd over de keuzemogelijkheden voor bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget of zorg in natura? En hoe voorzien de besluiten van de gemeenteraad in deze vrijheid. De gesprekken geven een goed beeld. Grotendeels zijn cliënten tevreden over de wijze waarop de zorg nu wordt aangeboden.