Blowverbod alleen bij overlast

Gisteravond stond de algemene plaatselijke verordening (APV) op de raadsagenda. Hierin staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij de nieuwe APV is ingezet op deregulering, lastenvermindering voor inwoners en bedrijven en veiligheid.

Omdat de APV iedereen raakt, had het college aan inwoners gevraagd mee te denken en idee├źn of adviezen aan te dragen.
Een opvallend nieuw artikel in de APV was het voorstel om een blowverbod in de openbare ruimte op te nemen.

De politie, buitengewoon opsporingsambtenaren, maar ook inwoners hebben dat gevraagd om effectiever op te kunnen treden tegen met name overlast veroorzakende jeugd. Dat verbod geeft politie en justitie meer handvatten om op te treden bij overlast.

In de commissie eerder deze maand had de VVD het college gevraagd naar het aantal incidenten en of een blowverbod in de openbare ruimte echt noodzakelijk is. Antwoord op die vraag was lastig te geven omdat er in de praktijk nog niet wordt opgetreden tegen dit soort overlast. Het verbod betekende overigens niet dat blowers in Dronten voortdurend aangepakt gaan worden. ‘Dit gebeurt alleen als dat echt nodig is’ zo betoogde de burgemeester.

Het artikel over het blowverbod zorgde voor voldoende stof tot discussie binnen de VVD fractie. Het voorgestelde verbod raakt zowel aan vrijheid als veiligheid. Voor de VVD zijn dat belangrijke waarden. Een dilemma, dus.

Om zoveel mogelijk beelden te verzamelen heeft de fractie alle leden van de VVD Dronten via een online peiling gevraagd naar hun mening. Zodat de VVD-fractie deze beelden ook kon meenemen bij de afwegingen.

De uitkomst van de peiling en de goede discussie binnen de fractie heeft geleid tot een wijzigingsvoorstel van de VVD om het blowverbod nadrukkelijk te beperken tot situaties waar drugsgebruik tot overlast leidt, de openbare orde aantast of het woon- leefklimaat verstoord.

Het wijzigingsvoorstel van de VVD Dronten – dat samen met andere partijen is ingediend – werd gisteravond door alle partijen gesteund, behalve D66 omdat men principieel tegen de hele APV stemde.