Inzetten op goede oost-westverbinding door Flevoland

De economie groeit. De werkloosheid daalt en de woningmarkt bloeit op. Deze ontwikkelingen gaan samen met een goede bereikbaarheid van heel Flevoland.

Net als vele Flevolanders sta ik dagelijks in de file bij de in- en uitgangen van onze provincie. De afgelopen tijd is de A6 bij Almere verbreed en dankzij de Floriade en Lelystad Airport wordt de A6 tussen Lelystad en Almere ook aangepakt.

De ontsluiting van het oosten van het land naar Dronten heeft meer aandacht nodig. Bijvoorbeeld bij Roggebot neemt het verkeer alleen maar toe. Omdat steeds meer mensen de A28 omzeilen via de N307 naar de A6. Ook door de ontwikkeling van de containerterminal en overslaghaven Flevokust is een toekomstbestendig verkeersknooppunt aan de oostkant van Flevoland van groot belang.

De bereikbaarheid van de regio Dronten verdient daarom meer aandacht in de Tweede Kamer. Om aantrekkelijk te blijven voor inwoners, toeristen, bedrijven, werkgevers en werknemers moeten we stevig doorpakken. Ik wil mij in de Tweede Kamer inzetten voor een betere oost-westverbinding door Flevoland. Te beginnen bij Dronten.

Irene Korting, VVD-lijst nummer 57
Stem voor Korting in de Kamer