College zet stappen voor onze privacy in het sociaal domein

Vorig jaar juni heeft de VVD met een motie voorgesteld dat de gemeente gaat werken met een privacy-protocol voor het sociaal domein. Het doel van zo’n privacy-protocol is om medewerkers van de gemeente Dronten handvatten te bieden om op een juiste en veilige manier gevoelige en persoonlijke (zorg)gegevens te verwerken. De motie werd vorig jaar door de hele raad ondersteunt.

Een update 
Deze maand schreef het college een brief aan de raad over stappen die zijn gezet. De brief laat zien dat het college de motie goed heeft uitgevoerd. Niet alleen in de eigen organisatie wordt gewerkt met afspraken om de privacy te waarborgen. Ook de zorgleveranciers zijn betrokken.

Ook de externe zorgleveranciers gaan werken met een privacy-protocol

De VVD is blij met deze aanpak van het college. De verplichting voor zorgleveranciers om een privacy-protocol aan te leveren bij de inkoopdocumenten is een slimme combinatie.

Medewerkers krijgen training hoe ze kunnen werken met privacy-protocol 
Ook worden de medewerkers van de gemeente Dronten en hulpverleners van externe partijen getraind. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het privacy-protocol en worden inwoners die zorg krijgen geïnformeerd over de privacy met een brochure.