Duidelijk signaal richting Swifterbant

Recent werd duidelijk dat nieuwbouw voor MFG Swifterbant door de partners en de gemeente niet mogelijk is. En dat men onderzoek wil doen naar renovatiemogelijkheden.
Dat nieuws heeft de VVD nogal verrast en daarom hebben we tijdens de raadsvergadering gevraagd waarom het college niet aan de raad een voorstel heeft aangeboden. Want dat was de afspraak van vorig jaar. Als de openbare aanbesteding duurder uitpakte zou het college met een kredietvoorstel naar de raad terugkomen.

De VVD is benieuwd naar de mogelijkheden voor deze belangrijke voorziening voor Swifterbant. Daarvoor moet wel helder worden waar het echte probleem zit.

Financiële draagkracht is zorgpunt
Niet alleen de hogere kosten als gevolg van de groeiende economie of openbare aanbesteding, maar ook de financiële omstandigheden en posities van de partners (de kerken en Stichting de Oeverwal) is een zorg.

Is een andere locatie ook mogelijk?
Ook heeft de VVD gevraagd of gedacht wordt aan een andere locatie voor het MFG Swifterbant. Aangezien de kerken eigenaar zijn van de grond waar nu ‘De Hoeksteen’ op staat. De wethouder gaf daar niet direct de voorkeur aan, maar hij neemt het wel mee in gedachten.

Het hoofddoel is een maatschappelijk belang
De VVD vindt het belangrijk dat we het hoofddoel voor ogen houden. Namelijk het realiseren van sociale huurwoningen en het MFG Swifterbant. Dat is van maatschappelijk belang.

Scheiding kerk en staat
Door de betrokkenheid van de kerken moeten we rekening houden met de scheiding tussen kerk en staat. Wij kunnen als gemeente niet de financiële tekorten van de kerken financieren.

Alsnog een voorstel aan de raad
Samen met Leefbaar Dronten en het CDA hebben we het initiatief voor een motie genomen. Deze motie vraagt aan het college:

a. De “sociale” woningbouw zo snel mogelijk te realiseren, bij voorkeur op de locatie van de Kombuis.

b. Om actief alle mogelijke opties te onderzoeken om een MFC te ontwikkelen.

c. Hierbij out of the box naar sluitende exploitatie mogelijkheden zoekt.

d. De gemeenteraad uiterlijk voor 1 oktober te informeren over de resultaten van het onderzoek en een voorstel aan de raad aan te bieden.

Deze motie werd raadsbreed ondersteund en door meerdere partijen mede-ingediend.