Tegenprestatie nu ook in Dronten

De VVD is erg blij met dit raadsvoorstel. De invoering van de tegenprestatie is wat de VVD betreft een noodzakelijke voorwaarde om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Van alle 388 gemeenten in NL hebben al 359 gemeenten de tegenprestatie ingevoerd. En vaak met veel succes.

De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft.
Het is belangrijk dat onze samenleving dat vangnet biedt. Wij willen wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan. Met de tegenprestatie doe je concreet iets terug voor de uitkering die je ontvangt. Tegelijkertijd blijf je onderdeel van de samenleving: je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt regelmaat in je leven. Daarmee vergroot je ook je eigen kansen om door te stromen naar een echte baan.

Brede invulling van de tegenprestatie met mantelzorgtaken
Werk is veel meer dan alleen geld verdienen het geeft voldoening, trots en eigenwaarde. Deze verordening sluit aan bij onze huidige werkwijze met de gidsen. Belangrijk is dat mensen goed worden geïnformeerd over de werkwijze, rechten en plichten. De tegenprestatie mag toeleiding naar de arbeidsmarkt of het verkrijgen van betaald werk niet in de weg staan. Daarom zijn we blij met deze bredere invulling van de tegenprestatie.

De tegenprestatie zorgt ervoor dat mensen in de bijstand worden geactiveerd. En het zorgt ervoor dat minder mensen een aanvraag doen op een uitkering. Op deze manier worden de kosten van alle inwoners in onze gemeente beperkt. De angst van partijen dat mensen massaal gekort worden op hun uitkering is zwaar ongegrond gebleken. Het goede gesprek staat daarbij wel centraal. De Participatiewet is er juist op gericht mensen zo snel mogelijk weer mee te laten doen.