MFC en 30 sociale huurwoningen op de Kombuis


De VVD vindt het belangrijk dat we nu echt aan de slag gaan met de realisatie van de MFG Swifterbant. Er is in Swifterbant een grote behoefte aan een woonservicegebied met zorgmogelijkheden. De signalen van mensen die al jaren in Swifterbant wonen en daar ook graag oud willen worden, ook als ze zorgbehoevend worden, vraagt er om dat we nu doorpakken en zorgen voor levensloopgeschikte woningen in Swiferbant waar ook zorg geleverd kan worden. Voor ons is het belangrijk dat mensen in Swifterbant die zorg nodig hebben goed en comfortabel kunnen wonen.

Daarnaast zien wij de bouw van het MFG als een belangrijke pijler voor een vitaal Swifterbant. Bij het vertrouwen op de eigen kracht en bereidwilligheid van onze inwoners hoort ook een goede omgeving waar in dat mogelijk is.
Zeker nu zorg lokaal wordt geregeld en mensen langer zelfstandig wonen. Het uitgangspunt is een omgeving met de voorzieningen op de juiste plek, dicht bij inwoners in Swifterbant.

We zijn blij dat het college met het raadsvoorstel daarin voorziet. En dat ook nog past binnen de kaders en wensen door de raad gesteld.

Uit het raadsvoorstel blijkt goed hoe het college alle mogelijkheden zorgvuldig heeft onderzocht in samenspraak met de kerken, dorpsbelangen, OFW en de Meerpaal. De VVD kan zich vinden in het voorkeursmodel het realiseren van het MFG en de 30 sociale huurwoningen op de locatie van de Kombuis. Deze maatschappelijke functies zijn noodzakelijk voor onze visie voor een bruisend Swifterbant.

Het proces kent een lange historie. Veel partijen zijn al jaren actief betrokken en zetten zich in. Voor het terugtrekken van de kerken en Stichting de Oeverwal hebben wij begrip. De manier waarop het college ondanks de diverse tegenslagen toch een oplossing heeft gevonden. Dat verdient onze waardering.

De VVD heeft het college gevraagd aandacht te hebben voor de woonkwaliteit. Zoals dat de galerijen niet direct in de buitenruimte zitten en dat er rekening wordt gehouden met voldoende en ruime parkeergelegenheid. Zodat mensen met rollators en rolstoelen ook gemakkelijk kunnen parkeren. Daarnaast hebben we het college gevraagd, om de snelheid erin te houden, naar de planning. De wethouder stelde daarin gerust. Met inachtneming van de bezwaar en beroepprocedures en de bestemmingsplan wijzigingen is het streven om eind volgend jaar te starten met de bouwwerkzaamheden.