Een avond en nacht mee met Politie Dronten


Vrijdagavond. Politiebureau Dronten. Ik meld mij bij de intercom. Tot in de vroege ochtend mag ik met politieagenten Suzanne en Mike mee tijdens hun avond- en nachtdienst. Suzanne en Mike zijn ware politie-professionals. Twee agenten die de slogan van de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ bij alles wat ze doen waarmaken.

Ze doen belangrijk werk, dat niet altijd zonder risico’s verloopt. De mannen en vrouwen van de politie in onze gemeente zetten zich dag en nacht in voor de leefbaarheid en veiligheid op straat.

Ook de andere agenten zoals Ronny, Jo-Anneke, Nicolette en Edwin zijn daar continu mee bezig. Uit de gesprekken met hen wordt de belangrijke rol van de wijkagenten zichtbaar. Zij zijn voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. De manier waarop de agenten in gesprek gaan met jongeren, ouderen en ondernemers verdient veel waardering en respect. Ter plekke weten de agenten situaties snel in te schatten en door de juiste toon krijgen ze de situatie onder controle.

Grote politie-inzet tijdens Halloween nacht

Allereerst doen we een ronde door het centrum van Dronten. Hier is vanwege Halloween een ‘Trick or Treat’ happening bezig in winkelcentrum Suydersee. Het is goed om te zien hoe de samenwerking tussen de politie en (horeca)ondernemers en winkeliers in het winkelgebied verloopt. Met elkaar maken ze afspraken om de veiligheid op niveau te houden en zo criminaliteit en overlast te voorkomen.
Vervolgens gaan we naar het Van Veldhuizenbos waar een Halloween-tocht plaatsvindt. Hier zijn ook de jeugdwerkers actief bij betrokken. Daarna vertrekken we naar Walibi om het team van collega’s te ondersteunen bij de Halloween Fright Nights. Een groot evenement dat vraagt om een behoorlijke politie-inzet. Het is hard werken voor een relatief klein en fantastisch team van mensen. De grote evenementen vragen veel van de agenten en het gaat ten koste van de vaste capaciteit. Ondanks de steun van de agenten uit omliggende gemeenten.

De nacht vloog voorbij

We rijden meerdere keren naar Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten om te surveilleren. De plaatsen waar veel gebeurt worden extra gecontroleerd: hangplekken, winkelcentra, wijken, bedrijventerreinen en plaatsen waar vaak overlast is. Ook komen er meerdere meldingen binnen waar we op af gaan. Afhankelijk van de ernst van de melding rijden we soms met enorme vaart weg.

De Dronter Koers werkt

De dagelijkse praktijk van de politie speelt zich niet alleen af op het terrein van veiligheid en justitie. Ook de verbinding met het sociaal domein speelt een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan situaties als huiselijk geweld of kindermishandeling.

Als het vanuit een praktijksituatie nodig is dan weten sociale teams en de politie elkaar te vinden. Zij versterken elkaar bij de sociale aanpak en het voorkomen van complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken gerelateerd aan kwetsbare jongeren, volwassenen en gezinnen. Zoals problematische en criminele jeugd, woonoverlast en ouderenmishandeling.

De aanpak van gemeente Dronten voor het sociaal domein heet ‘De Dronter Koers’ en werkt in de ogen van Politie Dronten goed. De samenwerking met onder andere het wijknetwerk, de huisartsen, de gemeente, de gidsen, jeugdwerkers van De Meerpaal en GGZ blijkt daarin van cruciaal belang. De lijnen zijn kort en dus krachtig.

Samenwerken om de veiligheid te waarborgen en problemen op te lossen

Er staat een gedreven team voor ons klaar om de gemeente Dronten veilig te houden. Ik vind het erg bijzonder dat ik voor een keer mocht meelopen en ik wil alle agenten bedanken voor hun verhalen en de begeleiding. In het bijzonder Mike en Suzanne!