Onze motie ‘Begrijpelijke taal’ wordt uitgevoerd


De VVD ontvangt vaak signalen van inwoners en ondernemers dat de teksten in brieven en andere communicatie-uitingen van de gemeente niet altijd even helder zijn. Het is niet altijd even duidelijk wat er van hen wordt verwacht en wat zij kunnen verwachten van de gemeente.
Voor de VVD is het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers weten waar zij aan toe zijn.<
Daarom hebben we bij de raadsvergadering gisteravond een initiatief genomen voor een motie begrijpelijke taal.

De motie vraagt aan het college om alle brieven, wijkberichten, artikelen op de website en informatieformulieren in begrijpelijke taal te schrijven. Voor begrijpelijke taal is landelijk een taalniveau afgesproken dat 80% van de mensen begrijpt.Voor ons is het belangrijk dat we helder, duidelijk en klantvriendelijk communiceren met inwoners en ondernemers. Gemeenten die dit al langer doen merken dat dit leidt tot minder klachten en bezwaarschriften.
De VVD ziet begrijpelijk taalgebruik als een belangrijke pijler voor onze dienstverlening. Bewust en begrijpelijk taalgebruik richting inwoners en ondernemers maakt het soms ook net wat klantvriendelijker.
Onze motie werd mede-ingediend door PvdA, D66, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en GroenLinks.