Terugblik spoeddebat ontstane politieke situatie in de gemeente Dronten

Donderdagavond 19 oktober stond het spoeddebat als gevolg van het vertrek van de wethouders Vis en Verlaan van CDA Dronten op de raadsagenda.

Onverwacht vertrek CDA wethouders
Het vertrek van de twee CDA-wethouders afgelopen woensdag kwam voor VVD Dronten als een verrassing. Zeker omdat wethouder Vis donderdagavond tijdens de raadsvergadering verantwoording zou afleggen over zijn handelen in de payroll en het onjuist informeren van de raad.
Door zijn vertrek hoefde wethouder Vis geen verantwoording meer af te leggen aan de raad. Dat vindt VVD Dronten kwalijk. Wij zien het ontslag van wethouder Vis dan ook als een uitvlucht. Hij maakte fouten, werd daar op aangesproken en neemt één dag voor het debat ontslag. Dit hadden wij niet van wethouder Vis verwacht. Zo kennen wij hem niet. VVD Dronten heeft wethouder Vis ruimte gegeven om zijn verhaal te doen, zodat hij de raad uiteindelijk kon vragen om vertrouwen.

Het vertrek van wethouder Verlaan is opvallend
Het gelijktijdige vertrek van CDA-wethouder Verlaan is opvallend. Verlaan zegt hierover in een interview bij De Drontenaar dat zijn eigenbelang ondergeschikt is aan het belang van Dronten. De VVD begrijpt daarom niet dat hij opstapt, want voor hem is daar geen directe politieke aanleiding voor.

Gelijktijdig vertrek van beide wethouders is opmerkelijk
Dat beide CDA-wethouders tegelijkertijd vertrekken is opmerkelijk. Het CDA zegt dat dit los van elkaar staat. De VVD herkent zich niet in de argumenten die door de vertrekkende wethouders zijn aangegeven in de ontslagbrieven. Beide wethouders leggen de schuld vooral bij hun collega’s in het college.

Wethouder Vis verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling
Over de organisatieontwikkeling is wethouder Vis bezorgd, zo schrijft hij in zijn ontslagbrief. Dat verbaast de VVD nog het meest, want hij was juist de politiek verantwoordelijke wethouder voor de organisatieontwikkeling. Ook ten tijde van de anonieme brief waarin medewerkers klaagden over de organisatiecultuur. Hij maakt zich na zijn ontslag dus zorgen over iets wat hij zelf in stand hield of wat hij in ieder geval als verantwoordelijk wethouder niet heeft aangepakt.

Verbazing bij de fractievoorzitter van het CDA
De verbazing die de CDA-fractievoorzitter Klopman uitspreekt over het vertrek van beide wethouders, vindt de VVD onvoorstelbaar. De heer Klopman stelt in een interview bij De Drontenaar dat hij als fractievoorzitter nooit eerder iets heeft vernomen van stemmingmakerij binnen het college. En dat het vertrek van de twee wethouders voor hem als een verrassing komt.

Ruimte voor wethouder Vis door CDA beperkt
Terwijl wethouder Vis nog druk aan de slag was met het feitenrelaas en zijn voorbereiding op zijn verdediging, koos het CDA ervoor om op voorhand via de media haar steun voor de wethouder uit te spreken. De VVD moest dit uit de media vernemen. Daarmee werd de VVD door haar coalitiepartner voor het blok gezet. Terwijl de VVD wethouder Vis de ruimte wilde geven om zich te verantwoorden.

Wat doet dit voor het beeld van de lokale politiek?
Stel je bent ondernemer in Dronten, agrariër in Swifterbant of een inwoner in Biddinghuizen en je kijkt naar deze aflevering van ‘Ik vertrek’ van het CDA. Dan kun je maar één ding concluderen. Het is een puinhoop. Een puinhoop die is veroorzaakt door dit CDA en haar twee vertrekkende wethouders. Deze manier van handelen zijn wij van een bestuurderspartij als het CDA niet gewend.

Grootste partij neemt de minste verantwoordelijkheid
Gisteravond werd pijnlijk duidelijk dat dit CDA niet alleen haar coalitiepartners, maar ook inwoners, agrariërs en ondernemers in Dronten laat vallen. En dat terwijl zij de grootste politieke partij van Dronten zijn. De grootste partij heeft een grote verantwoordelijkheid en die laat het CDA nu liggen. Het CDA weigert zelfs antwoord te geven op alle vragen in het spoeddebat. En komt met een motie die vraagt om een onderzoek naar de organisatieontwikkeling en het functioneren van het college. Tegelijkertijd zegt het CDA dat ze de overgebleven college-leden steunen. Dat kan niet samengaan wat de VVD Dronten betreft.

Onderzoek naar de organisatie
Op zich staat de VVD niet negatief tegenover een onderzoek naar de organisatie. Maar dit verzoek van het CDA zo’n 36 uur na het vertrek van de beide wethouders vinden wij ongepast. Zeker ook omdat wethouder Vis zelf verantwoordelijk was voor de organisatieontwikkeling. De VVD wil vragen om een raadsinformatiebrief en op een later moment bepalen of er wel of geen onderzoek komt.

Het CDA zet zichzelf buiten spel
Het CDA weigert om verantwoording te nemen voor het vertrek van de twee wethouders en geeft tijdens het spoeddebat op geen enkele wijze een inhoudelijke reactie op alle vragen. Dat heeft de VVD doen besluiten een stevig signaal af te geven over de bestuurlijke handelswijze van het CDA.

VVD Dronten neemt afstand van het CDA als coalitiepartner
De VVD kan het CDA niet langer beschouwen als een coalitiepartner die bijdraagt aan de bestuurlijke stabiliteit en die handelt in het belang van de inwoners en ondernemers in de gemeente Dronten. Daarom heeft de VVD samen met Leefbaar Dronten afstand genomen van het CDA als coalitiepartner. De wethouders Van Amerongen en Van Bergen en burgemeester De Jonge boden aan om de portefeuilles over te nemen van de afgetreden wethouders. Omdat de coalitie met het CDA is gevallen, is donderdagavond gezocht naar een soort ‘gedoogsteun’ met de oppositiepartijen. En dat is gelukt.

Een bredere samenwerking tussen VVD en andere partijen
De partijen PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SP hebben het college, met daarin de wethouders van de VVD en Leefbaar Dronten, tot aan de verkiezingen in 2018 in beginsel het vertrouwen gegeven. Daarmee is er als het ware een nieuwe coalitie ontstaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

“>Zie hier de berichtgeving en het interview met onze fractievoorzitter Irene Korting bij Omroep Flevoland.

Zie hier de eerste, tweede en derde bijdrage van de VVD Dronten tijdens het spoeddebat.