Lelystad Airport: wat we doen, doen we goed en zorgvuldig


Nog even een terugblik op de nieuwjaarsspeech van onze commissaris van de Koning (CdK). De VVD Dronten werd door dé bestuurder van alle Flevolanders onaangenaam verrast. In zijn nieuwjaarsspeech zei Verbeek: “In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening – in april 2019 – van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies, zullen dit naar mijn mening niet uitstellen.”

Waar is de gepaste terughoudendheid?
Van de Flevolandse commissaris van de Koning mag je toch een meer passende terughoudendheid verwachten. Zeker in relatie tot de MER-informatie waarbij discussie over de juistheid van de kengetallen bestaat.

VVD-minister Van Nieuwenhuizen toonde deze terughoudendheid juist wel met haar besluit eind vorig jaar om het proces meer tijd te geven. „Ik blijf onverminderd streven naar 1 april 2019 en zet alles op alles. Natuurlijk moet nog blijken of het gaat lukken, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo. Iedereen moet een plek krijgen in dit proces. Ik ga heel zorgvuldig alle belangen uit alle hoeken en windstreken meenemen. Daarna kan iedereen tot een eigen afweging komen”, zei Van Nieuwenhuizen.

Uitspraak geeft verkeerd beeld en gevoel
De uitspraak van de commissaris van de Koning van Flevoland vergroot het gevoel dat het niet uitmaakt wat mensen zeggen, dat het niet uitmaakt wat er onderzocht wordt en niet uitmaakt wat de feiten zijn, alles dendert gewoon maar door. In een richting die ooit is gekozen en waarbij de belangen van anderen slechts worden gezien als ‘rituele rimpelingen’. Daar heeft de VVD Dronten moeite mee. Zeker ook gezien de belangen van inwoners in de gemeente Dronten. En in het bijzonder in Biddinghuizen en Dronten-West.

Voorlopig vertrek Alderstafel
De uitspraak van de CdK verklaart wel deels de keuze van het college van Dronten om voorlopig uit de Alderstafel te stappen. Ook daar zit de provincie ritueel aan tafel.

Overigens is de Alderstafel al jaren weinig effectief. In 2013 is al duidelijk dat veel informatie te laat of helemaal niet wordt verstrekt, waardoor deelname lastig, zo niet onmogelijk wordt. Er zijn genoeg andere instrumenten om direct aan tafel te schuiven bij de minister en Kamerleden en door aansluiting te zoeken bij de acties van omliggende gemeenten. Zoals bijvoorbeeld Elburg en Zwolle.

Niet tegen het vliegveld, wel voor onze inwoners
Het gaat er niet om dat Lelystad Airport van de VVD Dronten niet mag worden uitgebreid. Of dat we daar tegen zijn. Daar gaan wij in Dronten niet over. De VVD Dronten vindt het wel belangrijk dat men, naast oog voor de voordelen, ook nadrukkelijk kijkt naar de overlast-beperkende maatregelen. Met name voor inwoners in Biddinghuizen en Dronten-West. Helemaal als er twijfel is over modellen. En als er alternatieven zijn die met hele andere uitkomsten komen. De VVD Dronten vindt dat daar dan heel goed naar gekeken moet worden.

Werken aan draagvlak
Werken aan draagvlak is zo’n drie maanden voor het finale besluit cruciaal. Dat vraagt nu juist niet om bestuurlijke arrogantie, maar om moed bij politici. Dat Kamerleden bijvoorbeeld durven te zeggen: dat doen we echt niet. Of dat de Kamer tegen de minister zegt: we gaan het echt anders doen. Of dat er op een andere manier gezocht wordt naar een zo breed mogelijk gedragen oplossing op basis van de juiste informatie. Dat is de komende maanden essentieel.

Dat wat we doen, doen we goed en zorgvuldig!
De VVD Dronten begrijpt de meerwaarde van Lelystad Airport. We zijn voorstander van werkgelegenheid, meer economische activiteit en een betere ontsluiting in de regio. Maar je moet dat dan wel op zo’n manier doen. Dat je echt heel goed hebt geluisterd. Dat je afspreekt dat we het alleen op zo’n manier doen dat het fatsoenlijk en democratisch is, dat het inpasbaar is en dat het niet onnodig voor overlast zorgt. Want het beste ritueel is: dat wat we doen, doen we goed en zorgvuldig!