Aanpak overmatig alcoholgebruik richten op jongeren & ouders

Alcoholbeleid
Tijdens de raadsvergadering van januari stond de gezondheidsnota op de agenda. Een belangrijk punt van aandacht daarin is het terugdringen van alcoholgebruik onder de Drontense jongeren.

Op basis van de gezondheidsnota werd een motie ingediend waarin aan de raad werd voorgelegd om bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid alcoholpreventieve maatregelen op te nemen gericht op alle leeftijdsgroepen. Daarnaast werd in de motie verzocht om in de gemeentelijke gezondheidsnota van 2015 het onderwerp jeugd en alcohol uit te breiden tot een nota aangaande alcoholmatigingsbeleid voor alle leeftijdsgroepen.
Het zal u niet verbazen: VVD Dronten heeft moeite met de strekking van die motie.
Lees verder…

Visie jeugdhulp 2014 – 2017

jeudgzorgHet was donderavond een bijzondere avond die zowel in Dronten als in politiek Den Haag in het teken stond van de Jeugdzorg. Terwijl de gemeenteraad zich tijdens de raadscommissie boog over de visie Jeugdhulp 
2014 – 2017, werd tegelijkertijd de Jeugdwet met een brede meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 niet langer meer de provincie maar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.

Deze verschuiving van taken levert in de ogen van de VVD Dronten kansen op. Door de jeugdzorg dichter bij de mensen te organiseren, kan de jeugdzorg beter ingericht worden. De transitie jeugdzorg geeft onze gemeente de kans om het systeem te veranderen, nieuwe en innovatieve ideeën uit te werken en nieuwe zorgaanbieders de kans te geven om hun zorg te leveren. Voor de VVD Dronten zijn deze zaken belangrijk in het proces naar de decentralisatie toe. Lees verder…

Uit de studeerkamer

Back Het is al even geleden dat ik iets heb gepost op deze blogsite. Reden hiervoor is dat ik de afgelopen twee jaar ben ondergedompeld in de wetenschap van beleid en bestuur. Een twee jaar durende masteropleiding voor professionals aan de Universiteit van Utrecht vroeg van mij zoveel schrijfcapaciteit dat ik niet ben toegekomen aan het schrijven van blogs.

Inmiddels kan ik met trots melden dat ik student af ben en een inzichtrijker mens. Nieuwe inzichten over de politiek, onze democratie, bestuursvormen en de wijze waarop beleid in Nederland en de rest van de wereld tot stand komt.

Als gevolg van de studie veranderde er de afgelopen twee jaar ook iets in mijn vriendenkring. Bijzondere wetenschappers, filosofen en grote geesten als Plato, Aristoteles, Weber, Mill en Tocqueville werden mijn vrienden. Natuurlijk niet in het echte tastbare leven maar hun ideeën hebben me uitermate geïnspireerd.

Als ik terugkijk naar de studieperiode dan doet deze me denken aan het volgende citaat van Machiavelli: “En dan ’s avonds keer ik naar huis terug en betreed mijn studeerkamer. Op de drempel trek ik mijn dagelijkse met stof en slijk bedekte kleren uit en ik steek me in een koninklijk en rijk gewaad. Zo passend gekleed treed ik de eerbiedwaardige hof van grote mannen uit de Oudheid binnen.” Lees verder…